Wat houdt een Legal Webcheck in ?
 
De exacte inhoud en omvang van een Legal Webcheck moet in nader onderling overleg met u en/of de ontwikkelaar van uw website worden vastgesteld, en hangt natuurlijk af van uw specifieke wensen, behoeften en doelstellingen m.b.t. de website. Ter indicatie vindt u hieronder richtprijzen en een overzicht van onderwerpen die in een Legal Webcheck normaal gesproken aan de orde zullen komen.

Onderwerpen bij een eenvoudige Legal Webcheck:
• Het signaleren van mogelijke problemen m.b.t. het gebruik van domein-, merk- en/of handelsnamen voorkomend op de Nederlandse markt, en eventueel op Europees niveau.
• Het signaleren van problemen m.b.t. het gebruik van hyperlinks, metatags en/of adwords op basis van de html-tekst van een (concept)site en indien beschikbaar de searchengine campagne)
• Een algemene check van op de site geboden informatie aan de hand van een vragenformulier op het gebied van o.a. de auteursrechten van gebruikte teksten en afbeeldingen, muziekwerken, databanken, reclamevoorschriften etc.
• De noodzaak van een disclaimer m.b.t. informatie en aanbiedingen op de site.

Onderwerpen bij een uitgebreide Legal Webcheck (e-commerce):
• Wordt voldaan aan de transparantieverplichtingen in het kader van het Burgerlijk Wetboek en Europese richtlijnen (wet verkoop op afstand).
• Voldoet de wijze van totstandkoming van overeenkomsten aan de Wet/Richtlijnen
• De noodzaak van en/of audit van algemene en e-commerce voorwaarden (click-wraps)
• Hoe zit het met de privacy aspecten
• Signalering van mogelijke problemen m.b.t. interregionale- of internationale handel (levering, toepasselijk recht, jurisdictie rechter/arbiter).
• Signalering van mogelijke problemen m.b.t. betaling en beveiliging.

Mogelijke vervolgacties:
• Nadere advisering m.b.t. geconstateerde problemen
• Het aandragen en uitwerken van mogelijke oplossingen.
• Het opstellen van algemene voorwaarden, click wraps en/of disclaimers
• Beantwoording van overige specifieke juridische vragen