ICT-Recht

De (ontwikkelingen in de) huidige technologie, waaronder o.a. het Internet en mobiele toepassingen, spelen in uw onderneming of dagelijks leven inmiddels waarschijnlijk een belangrijke rol. Naast het gemak van de vele technologische toepassingen, is een goede juridische ondersteuning bij de implementatie en exploitatie van informatie- en communicatie technologieën vaak geen overbodige luxe.

Juridische onderwerpen als het intellectuele eigendom (software- en onderhoudlicenties), privacy en aansprakelijkheid zijn belangrijke thema’s die bij het gebruik van Internet, e-commerce en automatisering vaak een factor van belang zijn. OJW-Advocaten heeft zich – mede vanuit een vergaande interesse voor de techniek – gespecialiseerd in de specifieke juridische facetten waarmee ICT-aanbieders of gebruikers in de praktijk te maken krijgen. Op die manier kan OJW-Advocaten, rekeninghoudend met de specifieke technische aspecten en het beoogde gebruik van een bepaalde toepassing, zorgen voor een goede juridische vertaling of ondersteuning (in rechte) van zowel ict aanbieders als afnemers.