Software Escrow

Als u bedrijfskritische software van derden gebruikt, of wellicht zelfs speciaal voor uw onderneming heeft laten ontwerpen, dan kan het voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering verstandig zijn om te bedingen dat de broncode van deze software bij een vertrouwde externe partij in bewaring wordt gegeven (een zogenaamd escrow depot). Op die manier kan bijvoorbeeld in geval van een faillissement of een conflict met de softwareleverancier veelal worden voorkomen dat het onderhoud of de aanpassing van de voor u vitale programmatuur niet meer mogelijk is. Zonder een escrow depot loopt u het risico dat u, of een door u in te schakelen derde, oploopt tegen het auteursrecht van de oorspronkelijk softwareleverancier die onderhoud door derden op basis van dat recht in beginsel mag verbieden.

Als softwareleverancier heeft u natuurlijk begrip voor de positie en gerechtvaardigde belangen van uw klanten in bijvoorbeeld de hiervoor omschreven situaties, maar u wilt de broncode en de auteursrechten van de door u geleverde programmatuur ook niet zomaar in handen geven van uw klanten.

In een drie partijen overeenkomst tussen gebruiker, softwareleverancier, en OJW-Advocaten kunnen goede afspraken worden gemaakt die zowel tegemoetkomen aan de belangen van de gebruiker als die van de leverancier. De Escrow overeenkomst voorziet in de beschikbaarheid van de broncode van de webapplicatie op het moment dat de continuïteit door onvoorziene redenen in gevaar komt. Beide partijen kunnen er daarbij van op aan dat de broncode van de programmatuur bij OJW-Advocaten in veilige handen is. OJW-Advocaten zijn immers vanuit hun professie niet alleen wettelijke geheimhouders, zij zijn als advocaten natuurlijk ook goed thuis in een snelle beoordeling van juridische stukken, zoals vonnissen of deurwaardersexploiten op basis waarvan meestal beoordeeld zal moeten worden of een depot al dan niet mag worden vrijgegeven.

Een aantal softwareleveranciers (o.a. Tambièn (web)design en grafische vormgeving) bieden bij de door hun ontworpen (maatwerk)applicaties inmiddels standaard de mogelijkheid aan om te opteren voor een escrow depot van de geleverde programmatuur bij OJW-Advocaten. De voorwaarden van een escrowovereenkomst zijn vaak standaard maar specifieke wensen van zowel de leverancier als de gebruiker kunnen natuurlijk altijd kenbaar worden gemaakt en zonodig worden doorgevoerd. OJW-Advocaten heeft in ieder geval de ervaring en kennis in huis om leverancier en afnemer daarbij te begeleiden.